(no subject)

Saturday, 28 June 2014 21:46
toprunner: (Default)
[personal profile] toprunner
Плачуть потомлені і зануджені діти, сновигають туди-сюди роздратовані дорослі, яким також вже не сила терпіти. Йде кіно Трансформери - Час виздихувати. На екрані - сімейна драма батька-одинака та його неповнолітньої доньки, яка в свої 17 років 11 місяців виборює право зустрічатись з хлопцями. На доці - мікро шорти, і кожному, хто має очі, зрозуміло, що батькові заборони вже давно нічого не вирішують. Фоном до цього є полювання на автоботів і роботичні побоїська верхи на металевих динозаврах.
Три години боротьби з нудьгою та педофелійними позивами (щодо "неповнолітньої" дівулі на екрані). На такій дистанції навіть пиво не допомагає: можна або впитись зарано і проспати десь половину фільма, або реально перепити в кінотеатрі (що теж не дуже приємно), або найгірше - недопити, протверезіти на другій половині і тоді легке похмілля навалюється разом з усвідомленням втрачених грошей і часу.
Десятиною віддам на армію гроші, що витратив на це кіно. Час відшкодувати неможливо.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

toprunner: (Default)
toprunner

August 2014

M T W T F S S
    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25 262728293031

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit